Informatie, hulp en advies

Hieronder vind je een overzicht van verschillende instanties die je kunnen helpen bij vragen over wonen, zorg, welzijn en voorzieningen. Of die jouw belang kunnen behartigen.

Cliëntondersteuning

Een onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) geeft informatie, advies en biedt ondersteuning. Deze OCO kijkt en denkt met u mee. Gratis, deskundig en onafhankelijk. Dat wil zeggen dat hij of zij niet is verbonden aan de gemeente of aan een zorgorganisatie. De OCO is er echt voor u. Ook als u al zorg en ondersteuning krijgt, of mantelzorg geeft, kunt u gebruik maken van een OCO

Waar kan ik terecht?

Hebt u een vraag over het regelen van zorg? Hebt u een moeilijke brief gekregen en wilt u dat er iemand met u meekijkt? Vindt u het fijn als er iemand met u meegaat naar een lastig gesprek? U kunt hiervoor bijvoorbeeld een familielid of vriend vragen. Maar ook een onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) kan u hierbij helpen. Waar kan ik terecht?

Gratis, deskundig en onafhankelijk

Een OCO kijkt en denkt met u mee. Hij of zij geeft informatie, advies en ondersteuning bij dingen waar u tegenaan loopt. Gratis, deskundig en onafhankelijk. Onafhankelijk betekent dat de OCO niet is verbonden aan de gemeente of aan een zorgorganisatie. De OCO is er echt voor u.

Een OCO helpt u op weg

Een OCO helpt u bij veel verschillende dingen. Hij of zij snapt welke zorg of hulp u nodig hebt en weet waar u die kunt vinden. Een OCO geeft zelf geen hulp, zorg of begeleiding. Deze persoon kijkt welke vraag u hebt. Hij of zij zet alles samen met u op een rijtje en kijkt welke stappen er nodig zijn om u te helpen. De OCO bereidt samen met u een gesprek voor dat u hebt met de gemeente of een zorgorganisatie. Als u het fijn vindt, gaat uw OCO ook mee naar dat gesprek. Hij of zij kan ook helpen bij het doen van een aanvraag. Bijvoorbeeld voor een uitkering, voor dagbesteding en voor persoonsgebonden budget van uzelf of van uw kind.

Hulp voor iedereen

Een OCO is er voor iedereen. Ook als u al zorg en ondersteuning krijgt, is een OCO er voor u. Een OCO is er ook voor mantelzorgers. U hebt geen doorverwijzing of indicatie nodig om ervan gebruik te kunnen maken

Belangenbehartiging

Informatie- en adviespunt

Bij Wijkpunt DePetrus kunt u terecht voor informatie en advies. Hebt u behoefte aan informatie en advies, bijvoorbeeld rond uw inkomen, uw woning of uw gezondheid? Hebt u wellicht vragen over regelingen, vergoedingen, voorzieningen, verlies van naasten of mogelijkheden voor ontmoeting of contact? Dan kunt u terecht bij het informatie- en adviespunt. Hier krijgt u informatie over alles wat een mens in zijn dagelijks bestaan aan ondersteuning nodig kan hebben. Iedere dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur aan de tafel links bij binnenkomst.


Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Marit van Ewijk biedt ondersteuning als je contact met Wegwijs+ niet goed verloopt. Zij probeert het vertrouwen en de verbinding tussen de partijen zoveel mogelijk te herstellen. Je kunt haar bereiken op 06 11 53 76 01 of via m.vanewijk@hetlsr.nl.


Vertrouwenspersoon tot 18 jaar

Bij de vertrouwenspersoon voor jongeren tot 18 jaar kun je terecht bij Zorgbelang als je in vertrouwen met iemand wilt praten. Neem contact op vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl.


Ouderenadviseurs

De vrijwillige ouderenadviseurs van Ouderen Samen zijn op de hoogte van allerlei regelingen, voorzieningen en diensten. Je kunt bij hen terecht voor een onafhankelijk advies op het gebied van wonen, welzijn, vervoer, Wmo en geldzaken. Ben je ouder dan 75 jaar en woon je in de gemeente Vught? Neem contact op voor een adviesgesprek bij je thuis via 073 65 65 350 of mail naar info@ouderensamen.nl.


Belangenvereniging Senioren Vught

De Belangenvereniging Senioren Vught (BSV) behartigt de belangen van ouderen. Zo biedt de vereniging ondersteuning bij je contacten met Wegwijs+. Je kunt bij de vereniging ook terecht voor meer informatie over bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning. Kijk voor meer informatie op de website van BSV.

Daarnaast biedt de vereniging allerlei activiteiten voor ouderen, gericht op zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid. 


Vakbonden

Ben je lid van de vakbond? Je kunt daar terecht voor informatie en advies. Bijvoorbeeld als je kopzorgen hebt over werkdruk, je veiligheid of beroepsziekten.

  • Word je gepest? Of wordt een collega gepest? De FNV heeft een vertrouwenstelefoon, die je op werkdagen van 19.00 tot 21.30 uur kunt bellen
  • Het CNV heeft een speciale wegwijzer voor ouderen. Hier kun je terecht met al je vragen over inkomen, wonen, gezondheid en vervoer 
  • Als lid van de FNV kun je ook gebruik maken van onder meer juridisch advies, loopbaanadvies, aanvullende rechtsbijstand en een voordelige zorgverzekering
  • Je kunt als FNV-lid ook gebruik maken van de belastingservice. Een deskundige vrijwilliger kan je helpen bij de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. Ook de CNV biedt deze service

Het Informatiepunt Digitale Overheid

Bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) kun je terecht voor vragen over DigiD, Belastingen & Toeslagen, AOW, Werk & Uitkering, inburgering, rijbewijs, zorg, studiefinanciering en verkeersboetes. De medewerkers van het informatiepunt geven informatie of verwijzen je naar de juiste organisatie. Een afspraak maken is niet nodig. Het IDO is geopend tijdens service uren van de bibliotheek.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (WLZ) geeft je de mogelijkheid om een onafhankelijke cliëntondersteuner naast je te hebben die samen met jou kijkt naar jouw belangen en wensen bij het organiseren van de zorg. Zoek jij ondersteuning bij het organiseren van zorg met jouw WLZ-indicatie? Wil je graag ondersteuning van een onafhankelijk adviseur en bemiddelaar? Dan kun je een beroep doen op een van de volgende organisaties: